Priser

Priserne følger de til enhver tid aktuelle norgaardpromotion.dk priser. Alle oplyste priser er netto og omfatter ikke moms.

norgaardpromotion.dk, kaldet Leverandøren, forbeholder sig ret til at ændre priser indtil leveringen har fundet sted. Alle priser er i DKK.

 Leveringsbetingelser

Levering er som udgangspunkt ab fabrik til alle Kunder og markeder.

Den i ordrebekræftelsen oplyste termin for levering skal have mulighed for eventuelle forsinkelser og det er ikke muligt at kræve erstatning fra Leverandøren, hvis forsinkelser sker. Leveringsdato er altid datoen for afsendelse fra produktionsstedet. Leverandøren forbeholder sig retten til at levere +/- 10% af den bestilte mængde.

 Håndtering

Omkostninger for forsendelse, pakning og håndtering er specifikke afgifter, der er lande- og vægtrelaterede.

Eventuelle klager vedrørende disse skal ske skriftligt minimum 2 arbejdsdage før den planlagte forsendelsesdato for den faktiske ordre. Ingen klager kan accepteres bagefter når udgifterne til håndtering, pakning og forsendelse af pågældende ordre har fundet sted.

 Leveringshindringer

I tilfælde af, at Leverandøren er dokumenteret forhindret eller hæmmet betydeligt i opfyldelsen af leveringsforpligtelserne, vil Leverandørens leveringsansvar suspenderes, så længe hindringen eksisterer.

 Udskiftning og ansvar for defekte varer

Leverandøren er forpligtet efter eget valg enten at udskifte defekte varer med tilsvarende ikke defekte varer, reparere defekte varer eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer. Køber kan ikke gøre yderligere krav gældende for ansvar for defekte varer.

 Overseas Terms

Betyder, at der betales 50% i forudbetaling af ordren ved placering af ordre, efter korrektur er godkendt og før produktion af fysisk prøve startes. Betalingen af restsum sker i overensstemmelse med de aftalte forretningsmæssige betalingsbetingelser med Leverandøren og hvis der ingen aftale forefindes, før afsendelse fra fabrikken.

 Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er skriftligt aftalt før ordrebekræftelsen fremsendes, er gældende betalingsbetingelse enten forudbetaling før produktion ud fra fremsendt Proforma Faktura eller betaling med kredit kort ved online bestilling. Ved forudbetaling sker ingen overlevering og ved underlevering returneres det af Kunden for meget betalte beløb sammen med fremsendelsen af produkterne på samme måde som ordren blev betalt, enten via bank eller kort, alternativt reduceres det faktiske træk på kort.

Gebyrer og renter

Hvis en kreditgodkendt Kunde har en åben post, er ikke betales rettidigt, vil der påføres renter på 2 % pr. påbegyndt måned og alle fremtidige ordrer vil blive baseret på forudbetaling inden produktion.

Ved udsendelse af 1. rykker for manglende betaling påføres et kompensationsgebyr på DKK 300,00 samt et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. skriftligt rykker, der fremsendes. Sendes kravet til inkasso opkræves alle omkostninger forbundet hermed.

 Klager

Klager over mangler, fejlleverancer eller varer, der er beskadiget under transport, skal ske skriftligt indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsesdato. Kunde data, kontaktperson, fakturanummer og -dato skal altid opgives.

Ingen varer kan returneres til Leverandøren uden forudgående skriftlig aftale.

Herudover skal varerne returneres i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger, der modtages fra Leverandøren.

I tilfælde af, at Leverandøren har ansvaret for defekte varer, er køber ikke berettiget til at kræve yderligere erstatning for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. Se også pkt. ”Udskiftning og ansvar for defekte varer”.

 Branchespecifikke forbehold og konditioner

Vareprøver og produkter uden, eller med, logotryk kan ikke returneres og eventuelt krediteres.

Alle produktionspriser (trykomkostninger) er baseret på modtagelse af vektoriseret trykklart materiale.

Er materialet ikke vektoriseret og trykklart forbeholder Leverandøren sig retten til at gøre dette uden varsel for et gebyr pr. logo.

Alle opstartsomkostninger inkluderer den første korrektur.

Ændringer fra Kunde side, der medfører ekstra korrektur, debiteres Kunden med et gebyr pr. ekstra korrektur.

Ændringer til produktet, og det tilhørende tryk, der ønskes udført senere end 2 arbejdsdage efter ordrebekræftelse med leveringstid er fremsendt pr. e-mail, kan ikke efterkommes.

Ændringer til leveringsadresse og –form, der modtages senere end 2 arbejdsdage før bekræftet afsendelsesdato, kan ikke efterkommes uden aftale med Leverandøren samt koster et gebyr pr. ændring.

Vareprøver, der ikke ordres online på norgaardpromotion.dk, videredebiteres til kost- og håndteringspris.

Designs, der ikke udføres online på norgaardpromotion.dk, debiteres et gebyr pr. design / produkt.

En godkendt korrektur er 100 % bindende både gældende produkt, produktets farver samt logoplacering og trykfarver. Der kan ikke udføres en æstetik vurdering af Leverandøren såsom hvorvidt en bestilt og godkendt trykfarve er for mørk til den aktuelle baggrund eller lignende subjektive vurderinger. Leverandøren tager ansvar for tryktekniske forbehold såsom små detaljer, tynde streger og linjer etc. Ændres grafisk oplæg under en produktion debiteres nye opstarter og eventuelt andre omkostninger forbundet med den ønskede ændring.

 Enhver tvist skal afgøres ved den danske “Sø-og Handelsretten” i København, hvis den involverer norgaardpromotion.dk på nogen måde.

 

norgaardpromotion.dk er en shop der drives og ejes af Norgaard Promotion med CVR nummer DK35115285.

 

 

TronLogo

TronLogo